ΧΑΜ – ‘Γιάννου Πεινού’ feat. Αελλώ ΒΓ (Official Θρακιώτικο Rap Animation Videoclip)
Articles Blog

ΧΑΜ – ‘Γιάννου Πεινού’ feat. Αελλώ ΒΓ (Official Θρακιώτικο Rap Animation Videoclip)

March 9, 2020


Leave the spoon and make me noodles and French toast… Let me see Giannou, how is it? What these foods are, not even nine, now you’ll be laughing up there. I want dolmades I’m in a hurry, I’m sitting comfortably for pork with pickled cabbage. Fill a metallic bowl with pickled beans, put your apron on and bring trahana. Come to the table and serve some bread, get some dough for saragli pie. Stir in the pot that has karvavitsa I’ll see how noodles are. You chase after me with a wooden stick, I’ll make big cheeks, I filled the place because I am greedy. I had my s… on me due to too much minced meat, oh I chew loudly with my mouth open and rush to the mug. Giannou, if you want to cut down too much food, send me for water over to the well! What these foods are, Giannou, I’m hungry! Throw them in the pan and bring them to me straight! What foods and I scream ‘Giannou, I’m hungry’! Too much food my kid I can’t cut down! Grill meat on the stove, throw sausage too and they’ll ‘eat their b..’! Save olive oil for eggplants, and the bread is too ‘baked’ as moms say. When it gets staled I’ll make it a papara, when I get dirty you will wash my clothes. Make me doughnuts, come on all right, near this devour I eat neat red hot pepper too! What these foods are, Giannou, I’m hungry! Throw them in the pan and bring them to me straight! What foods and I scream ‘Giannou, I’m hungry’! Too much food my kid I can’t cut down! What these foods are, Giannou, I’m hungry! Throw them in the pan and bring them to me straight! What foods and I scream ‘Giannou, I’m hungry’! Too much food my kid I can’t cut down! Come on Giannou with your foods!

Only registered users can comment.

 1. Αν σου αρέσει κάνε Κοινοποίηση να το δούνε και οι φίλοι σου!!! <3 <3 <3

  Στίχοι ‘Γιάννου Πεινού’:

  Άφκι του χλιάρ’ κι φκιάσι μι γιουφκάδις κι αυγόφετις…
  Για να ιδού Γιάννου, τίου είνι?

  1ο Κουπλέ:
  Τι φαγιά είν’ τούτα, δεν είν’ καν ινιά.
  Tώρα θα γιουάς απού κει ψιουά…
  Χαλεύου ντουλμάδις αδιάζουμι πουλύ,
  στρουμπιάζουμι για χοιρινού μι λάχανου τουρσί.
  Γιόμσι νια γκούμπζα φασούλια μι ν’ αρμιά,
  βάλι την πουδιά ις κι φέρει τραχανά.
  Ιέουα στου σουφρά κι κένουσι ψουμί,
  πιάσι λίγου ζμάρ’ για πίτα σαραγλί.
  Τουν τέντζιρι καπλάντσι που ‘χ’ καρβαβίτσα,
  θα ιδού και τίου είνι τα ρουσνίτσα.
  Μι κυνηγάς μι βίτσα, δα ένου μουτσουνάρς,
  τουν τόπου γιόμσα, γιατί είμι ταμαφκιάρς.
  Χέσκα ψιουά μ’ που τουν πουλύ κιιμά,
  ίχ πλιακανίζου ουρμού στουν μαστραπά.
  Άμα θις ρι Γιάννου να κόψου του τλιγάδ’
  για νιαρό να μι σαλντίσεις τσακ στου πηγάδ’!

  Ρεφραίν (x1):
  Τι φαγιά είν’ αυτά
  βρε Γιάννου πεινού!
  Ρίχτα μέσα στουν νταβά
  κι φέρτα μι ντουγρού!
  Τι φαγιά κι ουργιά-
  ζου Γιάννου πεινού!
  Του τλιγάδ’ βρε πιδούδ
  να κόψου δεν μπουρού!

  2ο Κουπλέ:
  Καβούρντισι τσιτσί στη σόμπα ‘παν,
  ρίξι κι κουλιά κι τα κουλιά τ’ς δα φάν!
  Καπάρουσι του λιόλαδου για τ’ς μαντζάνις
  κι του σουμούν’ γκιουβρέτκου που λεν’ οι μανάδις.
  Άντα μπαγιατέψ’, του φκιάνου κι παπάρα,
  σαν λιαγκρουθού θα μι πλύν’ς τη σαλβάρα.
  Φκιάσι μι μικίκια, άϊντι μπερεκέτ’ (!),
  μι τούτου του ντερλίκουμα κι τσούσκα τρώου σκέτ’!

  Ρεφραίν (x2)

  Άϊντι ρι Γιάννου μι τα φαγιά ις!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *